Interesseliste
Vi bestræber at have en jævn fordeling af beboere i forhold til alder, køn og enlige/par/familier.
Ved ledige huse vælger bestyrelsen, udfra interesselisten, hvem der inviteres til nærmere information. 
Tilmeld dig interesselisten via en mail til bestyrelsesmedlem, Jan Petersen, jankliver@icloud.com
Skriv lidt om dig/jer selv, og hvofor du/i ønsker at flytte i bofællesskab.

 

Boligerne

I Solfang findes boliger i 4 forskellige størrelser. Størrelsen i kvadratmeter fungerer samtidig som fordelingstal og afgør hvor stor del af boligforeningens udgifter, der påhviler hver enkelt bolig og hvor stor del af formuen, der tilhører hver enkelt bolig, og hvor stor del af formuen, der tilhører hver enkelt bolig.

Størrelse Boligafgift Kursværdi
65m2 2.773,68 kr 541.987 kr
85m2 3.627,74 kr 708.708 kr.
95m2 4.053,71 kr 792.113 kr.
125m2 5334,16 kr 1.042.309 kr.

Boligerne i Solfang er i 2 etager og ligger ud til den glasoverdækkede gade. Fra alle boliger er der også direkte udgang til en lille privat have, der grænser op til vores 3½ tønder naturskønne fællesareal.

Til boligerne hører endvidere 1-2 hemse, som ikke er regnet med i kvadratmetertallet. Hemsene benyttes til soverum, studérkammer, legerum, pulterrum og meget mere.

Alle huse har naturligvis eget køkken og eget badeværelse. Husene har gulve af fyrreplanker og lofter af enten gips eller fyrrelister.
Indretningen er meget fleksibel, og der findes næppe to huse som er helt ens.