Fællesskab

Solfang er et bofællesskab på andelsbasis.
Bofælleskabet er de fælles aktiviteter, hygge, arbejdslørdage og fællesspisningen.
Bofælleskabets styrende organ er fællesmødet  som afholdes ca. 10 gange om året.

Andelsboligforeningen er ejendomsadministrationen og økonomien. Højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som står for den daglige drift.
Boligforeningens vedtægter er standardvedtægter og kan rekvireres hos formanden.

Fællesspisning.
Søndag, mandag, onsdag og torsdag er der fællesspisning. Hver voksen, som deltager i fællesspisningen, laver mad ca. tre dage om måneden. Et madhold består af to eller tre personer.
Familier med børn under 3 år har "halv madlavning".
Prisen pr. måltid er: 20 kr. for voksne, 10 kr for børn (8-16 år) og 0 kr. for børn under 8 år.


Arbejdslørdage.
3 gange om året afholdes arbejdslørdage. Arbejdet består i almindelig vedligeholdelse ude og inde og slutter som regel med hyggeligt samvær omkring et veldækket bord.


Rengøring af fælleshus.
Alle voksne beboere deltager i rengøring af fælleshuset ca. en gang hver 8. uge. Arbejdet tager ca. 2 timer.


Fælleshuset.
Fælleshuset er i 3 etager og indeholder:
Kælder: værksted, cykelværksted, motionsrum, vaskeri, butik og depotrum.
Stueetage: køkken, spiserum og legerum til børnene.
1. Sal: syrum, gæsteværelser og ungdomsværelser.
Bortset fra ungdomsværelserne og vaskeriet står alle faciliteter gratis til rådighed for beboerne.


Gaden.
Det overdækkede areal mellem husene kaldes gaden. Fra marts til oktober er gaden et yndet opholdssted og rammen om meget af det samvær, som er hele ideen med at bo i bofællesskab. Her leger de mindste børn og der drikkes kaffe, læses avis og snakkes. Gaden præges af mange grønne planter og kan sammenlignes med en lang vinterhave.